V Rožnově proběhla velká modernizace tří škol
Téměř 40 milionů korun si vyžádala rekonstrukce a modernizace tří rožnovských školských zařízení. Práce budou dokončeny do konce srpna, děti tak bez omezení usednou do lavic 2.září.

Rozsáhlé opravy a modernizace proběhly na základních školách Pod Skalkou, Videčská a 5. května. Přinesly mimo jiné nové bezbariérové učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výpočetní techniky či pracovní výchovy. Cílem rekonstrukce je moderní vybavení, které splňují požadavky pro výuku 21.století a také učitelům poskytnout lepší podmínky pro zvýšení kvality výuky.

Celková částka rekonstrukce všech tří škol činí 40 milionů korun, z čehož 32,5 milionu je dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, která byla do letoška největší jednorázově získanou dotací pro město. Tato částka podle všeho bude ještě překonána dotací na chystající se Kulturní centrum, která je v hodnotícím procesu a pokud projde, bude činit 53 milionů korun.