POTVRZENO! Druhý případ koronaviru v Rožnově
Dle informací z krajské hygienické stanice byl včera potvrzen druhý případ koronaviru v Rožnově. Údajně nemá žádnou spojitost s prvním případem. Pacientka postupovala dle pokynů a nyní je v domácí karanténě.

Vedení města Rožnov pod Radhoštěm prosí všechny občany o ohleduplnost a zachování klidu v případech, když ve městě uvidíte sanitky a lékaře v ochranných oblecích. Jedná se zřejmě o odběr vzorku, který je důležité udělat za odpovídajících podmínek. V těchto dnech je velmi důležité, aby se lidé s příznaky hlásili a nechali se testovat. Je dobře, že se tak děje. V neposlední řadě apelujeme na všechny, aby maximálně dodržovali pravidla hygieny a případně i karantény.

Razantní opatření na Rožnovsku ohledně viru COVID-19

Minimálně na dva týdny uzavřené základní i střední školy, zrušené kulturní, sportovní, společenské i další různé akce, ale také zrušení tradičního vítání občánků na radnici nebo upravená doba jedné z poštovních poboček ve městě kvůli karanténě pracovnic. Město Rožnov pod Radhoštěm postupně implementuje všechna opatření a nařízení vlády týkající se omezení různých oblastí veřejného života v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 (koronavirus).

S platností od středy 11. března jsou všechny základní i střední školy v Rožnově, stejně jako v celé zemi, uzavřeny. V této souvislosti město upozorňuje na tzv. „ošetřovné“, které je možno využít v případech, kdy „školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídané události“. Jedná se tedy o možnost pro ty rodiče, kteří momentálně nemají kam dát své děti, když jsou školy zavřené. „Ošetřovné náleží zaměstnanci tehdy, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise, který rodiči vydá škola. Vyplněný formulář rodič předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Základním sdělením rodičům rožnovských dětí tedy je – jít do školy, kde dostanu potřebný tiskopis,“ říká starosta Rožnova Radim Holiš. Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Uzavření zařízení neplatí pro rožnovské mateřinky. „Momentálně platí, že mateřské školy ve městě uzavřeny nejsou. Nadále ovšem situaci bedlivě sledujeme a jsme připraveni k součinnosti,“ konstatoval místostarosta Rožnova Jan Kučera.  

V souvislosti s nařízeními a opatřeními souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19 (koronavirus) – konkrétně nařízení rušení veřejných i soukromých akcí nad 100 lidí - se také v Rožnově ruší mnohé kulturní, sportovní i další akce. „Z nejznámějších událostí v nejbližší době je potvrzeno zrušení Josefského jarmarku, který se měl uskutečnit 20. a 21. března. Dále se nekoná například ani tradiční vítání občánků, které se mělo konat 12. března na MěÚ v Rožnově a náhradní termín bude určen. „Finanční odbor MěÚ se například rozhodl zatím neposílat složenky lidem, kteří by prováděli tyto platby na úřadě. Jednoduše se v součinnosti s nadřazenými orgány na kraji i v Praze snažíme dělat všechno proto, aby kontaktu mezi lidmi bylo co nejméně,“ doplnil místostarosta Rožnova Jan Kučera.

Největší pořadatel akcí v Rožnově, T klub – kulturní agentura, kromě zrušení Josefského jarmarku přistoupil také k dalším omezením a kompletní informace se dozvíte na stránkách www.tka.cz, případně na facebooku TKA, klubu Vrátnice a kina Panorama. Informace ohledně konaných/zrušených akcí se dozvíte také v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí.    

Změnu otevírací doby z důvodu karantény pracovnic pobočky hlásí také jedna z pošt v Rožnově - pobočka na ulici 1. máje 2609. Zde bude otvírací doba mírně zkrácená, a to konkrétně od 9.30 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hodin.

Od středy 11. března je uzavřeno až do odvolání Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.