Komunální volby v Rožnově. Boj začíná
Ve dnech 5. a 6. října rozhodnou občané Rožnova pod Radhoštěm o tom, kdo zasedne v zastupitelstvu města a kdo se chopí senátorského křesla za volební obvod Vsetín. Podívejte se, kdo usiluje o váš drahocenný hlas!

Oproti roku 2014, kdy se ve volbách účastnilo jedenáct volebních stran, jich letos bude pouze devět. K volebním urnám může dorazit ve dnech 5. a 6. října při 100% účasti bezmála 13 800 voličů. Městský úřad má povinnost rozeslat volební lístky do poštovních schránek nejpozději do 2. října 2018.

V Rožnově kandiduje do komunálních voleb 9 stran

1. ANO 2011
2. KDU - ČSL
3. ČSSD
4. SPD
5. ZDRAVÝ ROŽNOV
6. NEZÁVISLÍ A SOUKROMNÍCI
7. NEZÁVISLÍ ROŽNOVÁCI
8. ODS
9. ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Strany připravili pro rožnováky také předvolební meetingy, např. strana Nezávislí rožnováci zvou na pohodové odpoledne 15.9. od 14 - 19 hod. na Masarykově náměstí, strana Nezávislí a soukromníci zvou na předvolební setkání ve čtvrtek 20.září, také na rožnovském náměstí od 11 - 17.30 hod., kde bude pro návštěvníky připravený doprovodný program včetně cimbálovky.

Upoutat sloganem

Každá strana má svůj marketingový plán a vizuální styl, pod kterým vystupuje a také tím láká se voliče. Strany se jakoby předhání v tom, kdo vymyslí lepší "oku lahodící" slogan. Např. rožnovská ODS motivuje své voliče na slogan "Osmičkové roky, roky změn... aneb Co dokáže Rožnov!", strana Nezávislých a soukromníků dává důraz na slogan "Rozhýbejme Rožnov" nebo třeba strana Pirátů hlásá "Posuneme Rožnov dál".

Voličské průkazy

Od vyhlášení voleb, tj. od 31. 5. 2018, může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Voličský průkaz však opravňuje voliče k hlasování pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny (tj. kde volby probíhají) a v jehož územním obvodu je volič zároveň přihlášen k trvalému pobytu (viz Územní vymezení volebního obvodu č. 77).

Voliči s trvalým pobytem v Rožnově pod Radhoštěm zapsaní ve stálém seznamu vedeném Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm žádají o vydání voličského průkazu na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm (Masarykovo náměstí 128), oddělení správních činností, matrika, dveře č. 112, kontaktní osoby: Ing. Jana Gaďourková a Bc. Marie Štůsková, tel: 571 661 160.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu na výše uvedené adrese

  • osobně nejpozději do středy 3. 10. 2018 do 16 hodin
  • podáním doručeným městskému úřadu nejpozději do pátku 28. 9. 2018 do 16 hodin . Podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky města (ID datové schránky: epqbwzr).