Hledá se jednatel / jednatelka (KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV)
Město Rožnov pod radhoštěm otevírá výběrové řízení na pozici jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v působnosti valné hromady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatel / jednatelka společnosti.

Hledáme nového jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV! Máte praxi v oblasti sportu nebo praxi ve vedoucí funkci alespoň 3 roky? Baví vás organizace sportovních, vzdělávacích a výchovných akcí? Zvládli byste zajistit provoz a spravovat krytý bazén, venkovní koupaliště, zimní stadion, skatepark a workoutové hřiště Bučiska? Máte výborné organizační, řídící a komunikační schopnosti? Podejte svou přihlášku nejpozději do 4. 1. 2023.

Náplň činnosti:

 • zajištění celkového plynulého chodu společnosti
 • zastupování společnosti vůči třetím osobám
 • zajišťování ekonomické a hospodářské činnosti společnosti
 • zpracování koncepce řízení a hospodaření společnosti
 • zajištění provozu a údržby, kontroly a správy sportovních zařízení města Rožnov pod Radhoštěm (krytý bazén, venkovní koupaliště, zimní stadion, skatepark, workoutové hřiště Bučiska)
 • pořádání sportovních, vzdělávacích a výchovných akcí
 • spolupráce s organizacemi poskytujícími služby v oblasti sportu
 • výkon zaměstnavatelských práv vůči zaměstnancům společnosti
 • projednávání záležitostí týkajících se hospodaření a právních jednání společnosti ve valné hromadě a v dozorčí radě, případně v jiných orgánech města

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu, případně středoškolské vzdělání s maturitou
 • praxe v oblasti sportu nebo praxe ve vedoucí funkci alespoň 3 roky
 • orientace v oblasti sportu
 • základní přehled o správě a údržbě budov

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 4.1.2023 Na přihlášky podané po tomto termínu nebude brán žádný zřetel.

Místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášky se podávají písemně poštou nebo podáním na podatelně Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na adrese:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor kanceláře starosty
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
v obálce s označením „NEOTVÍRAT — přihláška do výběrového řízení na funkci jednatel/jednatelka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.“.