Důl Frenštát bude zasypán! Vznikne nová lokalita pro život
Konec všem myšlenkám ohledně těžby uhlí v Beskydech! Důl Frenštát bude do konce léta definitivně uzavřen a zasypán. Na jeho místě vyroste moderní chytrá vesnice v rámci projektu Cérka.

Na provedení zásypu dolu Frenštát je již na místě navozeno a připraveno 200 000 tun zásypového materiálu, které vozilo v průměru 38 nákladních aut denně. Státní podnik DIAMO provede zásyp do konce letošního léta, se souhlasem obce Trojanovice a v souladu s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí.

Nové využití lokality - chytrá vesnice

Lokalita areálu CÉRKA v srdci Beskyd na území CHKO, předurčuje vznešenost a charakter této atraktivní lokality, kde hraje velkou roli příroda a okolí.

Vzhledem dlouhodobému nevyužívání dolu k těžbě rozhodlo vedení obce Trojanovice tuto oblast využít pro vybudování tzv. Chytré vesnice. Namísto těžebních věží vyroste moderní centrum CÉRKA, tedy atraktivní centrum pro nové bydlení, práci a zábavu.

Důraz bude kladen zejména na kvalitní architektonické pojetí staveb, v nadstandartním ekologickém povedení a maximalizace využití obnovitelných zdrojů. Jako zdroj pro výrobu energie se zde plánují fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla.

Předpokládá se, že vznik nové lokality, která je navržena podle potřeb místních obyvatel a firem, může podpořit také rozvoj a rozmanitost pro širší spádové oblasti Frenštátska, Rožnovska a jižní části Moravskoslezského kraje.

Samotná realizace chytré vesnice je naplánována v letech 2025-2027.