Výstavba Kauflandu stále v nedohlednu
Je tomu téměř deset let co trvá spor mezi investorem obchodního řetězce Kaufland a odpůrci výstavby a rozhodnutí, zda se stavět bude či nebude, je stále v nedohlednu.

Obchodní řetězec Kaufland údajně doposud nepřistoupil k měření zatížení lokality Jižní město a tak není možné stanovit její budoucí zátěž. Kaufland ale na pozemku bývalého areálu ČSAD, který zakoupil před mnoha lety, již provedl nemalé bourací práce s následnou dekontaminací z důvodu velkého znečištění a to stálo obchodní řetězec určité finanční prostředky. Společnost Kaufland také investovala například do zasklení lodžií přilehlého panelového domu z důvodu eliminace hluku.

Výstavbu Kauflandu přitom odsouhlasili zastupitelé města v roce 2012, svůj silný nesouhlas však vyjádřili občané, kteří mají trvalé bydliště v uvedené lokalitě.

Pokud Kaufland získá potřebná stavební povolení, v Rožnově tak vyroste brzy další obchodní řetězec.