Masopust
Dřevěné městečko

Masopust je část roku mezi svátkem Tří králů a a Popeleční středou, kterou začíná postní doba před Velikonocemi. Na Valašsku to byl čas muzik, bálů, škubaček peří, přástek i sousedských besed. A byl to i čas, kdy si mohli lidé na hospodářství trochu odpočinout. Jarní práce dosud nenastaly a z minulého roku dokončovali jen drobné práce. Nejveselejší a nejrozjařenější byly poslední dny masopustu, kterým se na Valašsku říkalo fašank, ostatky nebo končiny. Od neděle odpoledne do úterní půlnoci si každý dopřával zpěvu, tance a pokud možno i dobrého jídla a pití. Vždyť právě v těchto dnech bylo nejvíce zabíjaček. Součástí závěru masopustu byly a dodnes mnohde jsou obřadní obchůzky s rejem maškar. Masky tančily u každého domu s hospodyní i hospodářem aby úroda byla bohatá a hospodářství se dařilo. Vykoledovali si tak koblihy, slaninu i peníze. Obyčejů a zvyků v tyto poslední dny bylo mnoho a tak se v každé vesnici slavil fašank trochu jinak. 

Masopust v Dřevěném městečku 2018

Masopust 2018 Masopust 2018

Ano, to je řada na vstupenky...