UŽ SE TO BLÍŽÍ!

Střední školy

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů vycházejících z RVP Informatika s názvem Elektronické zpracování informací a Elektronické počítačové systémy. Z RVP Elektrotechnika vychází obor Elektronické komunikační systémy a z RVP Mechanik elektrotechnik vychází obor Mechanik elektronik. Tříleté učební obory Autoelektrikář, Elektrikář - silnoproud, Elektrikář - slaboproud, Zámečník, Obráběč kovů, Prodavač a Kadeřník. Pro studenty školy nabídka ubytování, nabídka celodenního stravování a široké možnosti volnočasových aktivit.

Státní mateřská škola pro 56 dětí se školní jídelnou.

Střední škola zemědělská a přírodovědná


Státní střední odborná škola nabízí obory agropodnikání a ekologie a ochrana krajiny. Nabídka ubytování pro studenty ve 2-3 lůžkových pokojích, nabídka stravování pro studenty.

Střední škola cestovního ruchu, s.r.o.


Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů management a turismus s možností distančního pětiletého studia, hotelnictví a turismus, informační technologie a ekonomické lyceum.

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium bylo založeno v roce 1956. Prošlo výraznými změnami a dnes se jedná o střední školu všeobecného zaměření, která je otevřená všem dostupným objektivním informacím, novým způsobům komunikace a jazykovým schopnostem, které týmově podporuje. Dále se opírá ve svém pojetí o vzájemnou důvěru, odpovědnost a slušné jednání v rámci tolerantního respektu. To vše nám spolu s odbornými vědomostmi dává možnost připravit naše žáky pro jejich další profesní a osobnostní růst.